Thông Báo Đóng Cửa Các Văn Phòng Cơ Quan Trong Thành phố Gaithersburg ở tiểu bang Maryland và Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ Khi Đóng Cửa Trong Ngày Giáng sinh 2018 & ngày đầu năm mới 2019

Theo tin Thành phố Gaithersburg Giáng sinh & năm mới sạn Holiday Đóng cửa & Tái chế Thông báo Cơ sở đóng cửa và lịch trình sửa đổi được đưa ra tái chế 24-ngày 25 Tháng 12, 31 & 1 tháng Giêng hôm thứ Ba sẽ được thu thập vào thứ bảy. Ngày cuối: 2018/12/14…