Thông Báo Đóng Cửa Các Văn Phòng Cơ Quan Trong Quận Montgomery ở tiểu bang Maryland và Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ Khi Đóng Cửa Trong Ngày Lễ Tạ ơn Hoa Kỳ năm 2018

Theo tin Google translation của quận Montgomery Kỳ nghỉ Schedule cho ngày lễ tạ ơn, ngày 22 tháng 11 THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Thứ Tư 7 Tháng Mười Một, 2018 Chính phủ Montgomery County sẽ quan sát lịch trình kỳ nghỉ sau cho ngày lễ tạ ơn, Thứ 5 Tháng mười một 22: Văn phòng…