Quận Montgomery ra mắt cdc bộ video clip về Chăm Sóc và Mất Trí Nhớ; Tháng 10 là Tháng cho Người chăm sóc bao gồm các Outreach trong suốt tháng 11 trong năm 2018

Theo tin Google translation trong quận Montgomery Quận Montgomery ra mắt cdc bộ video clip về Chăm Sóc và Mất Trí Nhớ; Tháng 10 là Tháng cho Người chăm sóc bao gồm các Outreach trong suốt tháng 11 trong năm 2018 THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Thứ Ba 27 tháng 11, 2018 Một loạt video mới,…